RAAMM GROUP Sp. z o. o.

ul. Szybowcowa 20
43-382 Bielsko-Biała
Nip: 547-214-46-60
Kapitał zakładowy 1.000.000 pln wpłacony w całości dnia 31.10.2012 sąd gospodarczy Bielsko-Biała.
 
Prezes zarządu: Joanna Mynarska
Vice prezes: Wojciech Mynarski
 
Spedytor: Barbara Siemak 0048/726777818
Spedytor:  Anna Maj 0048/605851435
Spedytor: Piotr Jendrysek 0048/669708000
Spedytor: Magdalena Michalak 0048/887777696
 
Koordynator ruchu (dyspozytor): Marcin Jurczak 0048/607994478
Infolinia (kwotacje on-line): 0048/334432897
Dział księgowości: 0048/333305007